Vinh Stadium

Home » Vinh Stadium
Khai trương:
2003
Sức chứa:
12000
Địa chỉ:
116 Phạm Hồng Thái, Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam