Thống Nhất Stadium

Home » Thống Nhất Stadium
Khai trương:
1931-10-18
Sức chứa:
15000
Địa chỉ:
Hoà Hảo, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam