Thiên Trường Stadium

Home » Thiên Trường Stadium
Khai trương:
2003
Sức chứa:
30000
Địa chỉ:
5 Đặng Xuân Thiều, Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định, Vietnam