Thanh Hóa Stadium

Home » Thanh Hóa Stadium
Sức chứa:
14000
Địa chỉ:
QQXF+M4F, P. Ba Đình, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Vietnam